Modificacions

LTM GESTION ACTIVA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTO SL és reserva el dret a realitzar les modificacions que estimi oportunes, sense previ avís, al contingut de la seva web. Tant als continguts de la pàgina web, com a les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions poden realitzar-se mitjançant la seva web per qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

Share This