Gestió i Optimització Fiscal

Les obligacions fiscals de l’empresa son cada vegada més complexes.

Una eficient i activa gestió de les obligacions fiscals aporta un valor significatiu a les empreses i als seus accionistes:

 • Planificació fiscal:
  • Gestió Activa té com a objectiu de servei potenciar i participar la planificació fiscal de la seva empresa des del primer dia. Només des d’un punt de vista de coneixement global de l’empresa i dels seus accionistes és possible planificar l’impacte que les diferents tributacions poden tenir en els fluxos de caixa de l’empresa i dels accionistes.
  • Una bona planificació pot evitar costoses sorpreses en situacions d’adquisicions d’actius, desinversions, successions entre accionistes, etc…
  • L’experiència conjunta de l’equip professional de Gestió Activa i de Manubens Advocats permet oferir solucions personalitzades per a cada client tenint sempre en compte la normativa vigent.
 • Gestió del procés fiscal:
  • Els requisits d’informació, modalitats de tributació i constant canvi a les diferents normatives d’aplicació converteixen la gestió dels impostos en un procés que aporta poc valor a l’empresa. Gestió Activa gestiona aquest procés d’una manera eficient i àgil per als seus clients reduint significativament els costos del procés per a l’empresa.
 • Representació qualificada de l’empresa davant les agències tributàries:
  • L’Equip de Gestió Activa, juntament amb Manubens Advocats, té la capacitat de portar qualsevol assumpte tributari. Des del simple recurs d’una sanció fins a la representació legal de l’empresa davant els tribunals. Aquesta capacitat de feina a tots els nivells es tradueix en una garantia de coherència de criteris i de consistència en els interlocutors de l’empresa.

Gestió Activa afegeix valor al procés de gestió fiscal mitjançant la planificació i seguiment de l’estratègia fiscal de l’empresa, l’optimització dels costos del procés i capacitat de prestar serveis d’assessorament i defensa tributària a tots els nivells de forma unificada.

Share This