Gestió de la Informació Confidencial

Totes les empreses tenen necessitat tant legal com corporativa de protegir la informació confidencial amb què treballen.

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, especifica, entre altres, que l’empresa és responsable de la confidencialitat de les dades facilitades per empleats, clients o proveïdors.

També disposa el registre dels arxius informàtics on es desen aquestes dades i l’obligatorietat de deixar que els titulars de les dades puguin accedir, modificar, cancel·lar o oposar-se als mateixos dirigint-sex a la pròpia empresa.

“Les sancions per no adequar-se a aquesta llei poden arribar a ser de 600.000€”.

El servei de gestió de les dades confidencials ofert per Gestió Activa té com a objectiu adaptar la seva empresa al marc definit per la Llei mitjançant l’adopció de totes les mesures de seguretat necessària en aquesta matèria i la realització de les auditories establertes per Llei.

L’objectiu últim és evitar a la seva empresa les elevades sancions previstes per l’incompliment de les obligacions establertes a la LOPD.

Per a la prestació d’aquest servei, Gestió Activa compta amb advocats especialitzats en Protecció de Dades.

Share This