Equip

Gestió Activa està integrat per un equip de professionals amb diferents formacions, una àmplia experiència al món empresarial i una única visió: aportar valor als nostres clients mitjançant del nostre coneixement especialitzat i els nostres processos.

El nostre equip està integrat per:

  • Economistes
  • Graduats Socials
  • Tècnics comptables i laborals
  • Addicionalment, Gestió Activa ha creat una xarxa d’especialistes en assumptes puntuals que fa servir per poder oferir el millor servei als nostres clients.

Gestió Activa col·labora estretament amb el despatx Manubens Advocats, per aquells assumptes que van més enllà de la gestió de processos del client.

Share This