Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

LTM GESTION ACTIVA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTO SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar accions civils o penals que estimi oportunes per la utilització indeguda de la seva web i continguts, o pel compliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regiran per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. LTM GESTION ACTIVA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTO SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Share This